O Immediate Nexus

Immediate Nexus Dělá Investiční Vzdělání Přístupným

Immediate Nexus usnadňuje učení o investicích každému. Jelikož spojuje zájemce přímo s vzdělávacími firmami v oblasti investic, stala se bezproblémovým řešením pro osvětlení složitých konceptů investování. Immediate Nexus je zavázána k tomu, aby investiční znalosti byly dostupné pro každého.

Sféra

Pohonný Faktor Týmu Immediate Nexus

Vzhledem k důležitosti investičního vzdělávání vytvořil tým Immediate Nexus webovou stránku, která propojuje každého s vzdělávacími organizacemi v oblasti investic. Jejich vášeň spočívá v posilování schopnosti jednotlivců porozumět investicím.

Sféra

Immediate Nexus: Naše mise

U Immediate Nexus je naším posláním stát se zdrojem spojení s investičními lektory. Zavázáni jsme rozšířit možnosti v oblasti investic a finančního vzdělávání pro všechny.

Očekávání od Uživatelů Immediate Nexus

Zapojte se do této cesty s námi a objevte vášeň pro učení a uspokojení z vlastního vzdělávacího putování při propojení s organizacemi pro investiční vzdělávání, s nimiž jsme spojeni.

Sféra

Immediate Nexus: Naše Vize

V dnešním rostoucím světě investic je vzdělávání nadšených jednotlivců důležitější než kdy jindy. Ve Immediate Nexus klade na první místo vzdělávání v oblasti investic, aby posilovala každého ve smyslu moderních financí a finančních trhů. Usilujeme o vytvoření finančně gramotného světa.

Zavázáni jsme vybavit zájemce o vzdělání zdroji pro informovaná investiční rozhodnutí. Ve Immediate Nexus máme za cíl posilovat zájemce při navigaci ve světě investic.

Sféra
Připojování vás k firmě
Ochrana osobních údajů:
Vyskakovací okno s rizikem - stůl
Rizikový popup Pro tablet
Rizikové vyskakovací okno pro mobil